Hỗ trợ khách hàng

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

   Tất cả sản phẩm chúng tôi cung cấp đều trải qua quá trình kiểm tra và đánh giá nghiêm túc, Hàng hóa luôn luôn lấy mới hàng ngày đảm bảo độ tươi ngon.

  Với kinh nghiệm kinh doanh ngành hàng tươi sống từ năm 2010, chúng tôi được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP. Định kỳ thú y và đoàn liên ngành kiểm tra và tất cả đều đạttiêu chuẩn cho phép

  Chúng tôi luôn kiểm tra và kiểm soát chất lượng hàng hóa cung cấp của tất cả các cơ sở cung ứng, Đối tác phải đảm bảo các chứng nhận VIETGAP, GLOBAL GAP, Tiêu chuẩn Hữu Cơ…

  Khách hàng tiếp nhận hàng hóa của chúng tôi phản hồi rất tốt về độ tươi ngon, đam bảo và tin tưởng sử dụng lâu dài.

  Chất lượng dịch vụ chúng tôi luôn đề cao nhằm cho khách hàng sự thoải mái và được chăm sóc, nhân viên vui vẻ nhiệt tình, tư vấn rõ ràng, khách hàng có thể tham khảo các thông tin bằng nguồn sau:

Hotline:    (028) 666 00084 – 0908 670 660

Website:    myducbinhdien.com

Email:      myducbinhdien@gmail.com

Fanpage:   www.facebook.com/Cửa-hàng-Thực-Phẩm-Mỹ-Đức-Bình-Điền-245159232625642/

Đối tác:    www.foody.vn/ho-chi-minh/cua-hang-thuc-pham-sach-my-duc-binh-dien