Hỗ trợ khách hàng

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Hiện tại, Chúng tôi áp dụng các hình thức thanh toán như sau:

1. Tại cửa hàng: Tiền mặt và POS

Áp dụng thanh toán cho tất cả các loại thẻ ngân hàng

2. Mua hàng Online: tiền mặt

Nhân viên giao hàng của chúng tôi sẽ thu tiền khách hàng theo hóa đơn tính tiền.